رویشگاه حرا

رویشگاه حرا
موقعیت رویشگاه

همیار جنگل طرح ج

نام مسئول رویشگاه سمن سیاره زیبا

زمان کاشت پاییز 1400

ظرفیت رویشگاه 3000 اصله

زمان تقریبی کاشت سند یک الی دو روز کاری

گونه های قابل کاشت حرا

امکانات رویشگاه

مشخصات

آدرس رویشگاه استان بوشهر شهرستان دلوار اسکله چاه تلخ
طرح همیار جنگل طرح ج
گونه ها قابل کشت حرا
نام مسئول سمن سیاره زیبا
ظرفیت 3000 اصله درخت
زمان کاش پاییز 1400
زمان تقریبی کاشت و سند یک الی دو روز کاری

توضیحات

مشارکت در احیای جنگل های دریایی شهرستان دلوار با همکاری سمن سیاره زیبا

اخبار رویشگاه رویشگاه حرا

اسکله چاه تلخ

در اسکله چاه تلخ تعداد 3000 اصله درخت حرا با مشارکت مردم در روستاگل کاشته شد...

مشاهده...

موقعیت رویشگاه حرا بروی نقشه

برای مسیریابی ابتدا GPS گوشی خود را روشن کنید و سپس بروی دکمه مسیریابی کلیک کنید