1. روستا گل
  2. /
  3. داشت
  4. /
  5. رویشگاه آپرین

گزارش رویشگاه آپرین

هر آنچه که در رویشگاه آپرین اتفاق می افتد

گزارش نهال های رویشگاه آپرین مورخ ۷ خرداد ۱۴۰۲

1402/03/11

گزارش نهال های رویشگاه اورین مورخ 1402/02/27

1402/02/31

گزارش وضعیت نهال های کاشته شده رویشگاه اورین مورخ 1402/02/27

1402/02/31

گزارش رویشگاه آپرین مورخ 1402/02/27

1402/02/31

گزارش رویشگاه آپرین مورخ 1402/02/27

1402/02/31

گزارش رویشگاه اورین مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۱۲

1402/02/12

گزارش نهال های رویشگاه اورین مورخ ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۲

1402/02/12

گزارش رویشگاه آپرین مورخ ۲۳ فروردین ۱۴۰۲

1402/01/24

گزارش ۱۳ فروردین ۱۴۰۲ رویشگاه اورین

1402/01/22

گزارش رویشگاه اورین مورخ ۲۱ بهمن ۱۴۰۱

1401/12/01

گزارش نهال های رویشگاه اورین مورخ 8 بهمن 1401

1401/11/10

گزارش نهال های رویشگاه آپرین مورخ ۲۴ دی ۱۴۰۱

1401/10/28

گزارش نهال های رویشگاه اورین مورخ ۲۴ دی ۱۴۰۱

1401/10/28

گزارش حال درختان روستای اورین مورخ 11 دی 1401

1401/10/20

گزارش نهال های رویشگاه اورین مورخ 13 آذر 1401

1401/09/19

گزارش نهال های توت مورخ 18 آبان 1401 رویشگاه اورین

1401/09/19

گزارش نهال های رویشگاه اورین مورخ 18 آبان 1401

1401/09/19

گزارش آبیاری درختان آورین مورخ 8 شهریور 1401

1401/06/17

گزارش آبیاری درختان بلوار شهید جدینی(اورین) مورخ 16 شهریور 1401

1401/06/17

علف زني رويشگاه آپرين روستاي اورين هفته ي سوم مرداد ١٤٠١

1401/05/21

علف زني رويشگاه آپرين روستاي اورين هفته ي سوم مرداد ١٤٠١

1401/05/21

گزارش آبياري رویشگاه آپرین روستای اورین ١٦ مرداد

1401/05/21

آبياري درختان بوستان ساحلي لواسان ١١ مردادماه

1401/05/14

رویشگاه آپرین روستای اورین آبياري درختان ٩ مردادماه

1401/05/14

2 1