نمدار

520,000 تومان
  • ناموجود
درختان نمدار عموما درختانی بزرگ و برگ‌ریز هستند.این درخت به صورت پراکنده در جنگلهای شمال ایران می‌روید، چوبی نرم، راست تار، و سبک دارد. سرعت رشد زیادی داشته و در شرایط محیطی مناسب در مدت سه سال به درختی تنومند تبدیل می شود. ارتفاع آن‌ها معمولا به بیست تا چهل متر می‌رسد

جزئیات درخت

هیچ توضیحات اضافه ای برای این درخت درج نگردیده است.