نمدار - درختان - بابا منیر

نمدار

کد یکتا درخت Dlavasan4

520,000 تومان
درختان نمدار عموما درختانی بزرگ و برگ‌ریز هستند.این درخت به صورت پراکنده در جنگلهای شمال ایران می‌روید، چوبی نرم، راست تار، و سبک دارد. سرعت رشد زیادی داشته و در شرایط محیطی مناسب در مدت سه سال به درختی تنومند تبدیل می شود. ارتفاع آن‌ها معمولا به بیست تا چهل متر می‌رسد

جزئیات درخت

مشخصات

کد یکتا درخت Dlavasan4
نام نمدار
تخفیف -
قیمت 520,000 تومان
موجود

توضیحات

هیچ توضیحات اضافه ای برای این درخت درج نگردیده است.