انجیلی - درختان - بابا منیر

انجیلی

کد یکتا درخت Dlavasan5

720,000 تومان
بومی جنگل های هیرکانی، رنگارنگ، زیباترین، بسیار مقاوم، رشد آهسته، در معرض انقراض، پر برگ و اکسیژن ساز، سایه دار، سخت چوب، عمر طولانی

جزئیات درخت

مشخصات

کد یکتا درخت Dlavasan5
نام انجیلی
تخفیف -
قیمت 720,000 تومان
موجود

توضیحات