پسته

190,000 تومان
سته دومین کالای عمده غیر نفتی صادراتی کشور است که آن را طلای سبز نامیده اند.به کم آبی و خشکی مقاومت زیاد نشان می‌دهد

جزئیات درخت

هیچ توضیحات اضافه ای برای این درخت درج نگردیده است.