1. روستاگل
  2. /
  3. کاشتن
  4. /
  5. جینکو(کهن دار)

جینکو(کهن دار)

720,000 تومان
تنها گونه بجا مانده از تیره کهن داریان ، نوعی فسیل زنده ، خزان کننده ، دارای خواص دارویی

جزئیات درخت

هیچ توضیحات اضافه ای برای این درخت درج نگردیده است.