1. روستاگل
  2. /
  3. کاشتن
  4. /
  5. توت وحشی

توت وحشی

720,000 تومان
توت درختی از تیره انجیریان به شمار می رود که میوه خوشه ای مانندی با دانه های کوچک گرد و کروی مانند دارد که به هم چسبیده اند که در داخل آن دانه های بسیار ریزی وجود دارد که به هنگام خوردن نمی توانید آن را حس کنید. میوه توت بیشتر شبیه انگور است با این تفاوت که بسیار کوچک و ریز است طوریکه طول آن به 2 تا نهایت 5 سانتیمتر می رسد و دارای ارقام و واریته های مختلفی است به همین دلیل رنگ میوه آن قرمز، زرد، سبز و … است.

جزئیات درخت

هیچ توضیحات اضافه ای برای این درخت درج نگردیده است.