ون

620,000 تومان
درخت زبان گنجشک با نام علمی Fraxinus excelsior از اعضای خانواده زیتون است البته که در هر نقطه از ایران با اسم و گویش‌های محلی همان منطقه آن را صدا می‌کنند اما نام متداول و مصطلح آن، همان زبان گنجشک است. نام زبان گنجشک را به خاطر شکل و شمایل میوه‌هایش انتخاب کرده‌اند. میوه‌هایی خشک و بیضی شکل اما نوک تیز به رنگ قهوه‌ای (به نام سامار) دارد که شبیه زبان گنجشک هستند. میوه‌های آن بالدار هستند و وقتی از آن جدا می‌شوند، همراه با باد رها شده، می‌چرخند و نوک تیزشان مثل پیچ در زمین فرو می‌رود تا یک درخت جدید زاده شود. این گونه، درختی بزرگ و تنومند است می‌تواند ۱۰ تا ۳۷ متر از ارتفاع و ۱۲ تا ۱۵ متر از عرض رشد کند ریشه‌ای بسیار قوی و بزرگ دارد؛ به همین دلیل فاصله‌اش تا زبان گنجشک‌های دیگر باید حداقل ۱۹ متر باشد

جزئیات درخت

هیچ توضیحات اضافه ای برای این درخت درج نگردیده است.