انجیلی

360,000 تومان
درخت انجیلی، با قدمت 65 میلیون سال و بومی جنگل های هیرکانی شمال ایران که به درخت آهن نیز معروف است، پر برگ و اکسیژن ساز بوده با عمر طولانی در معرض انقراض قرار گرفته است. ریشه و برگ های این درخت مصرف دارویی داشته و در درمان بسیاری از بیمارها موثر است. درخت انجیلی

جزئیات درخت

هیچ توضیحات اضافه ای برای این درخت درج نگردیده است.