سی‌بابل - درختان - گرمسیری

سی‌بابل

کد یکتا درخت DTANGESTAN7

720,000 تومان
بومی ایران، گیاه دارویی، مقاوم به گرما، مقاوم به کم آبی، همیشه سبز

جزئیات درخت

مشخصات

کد یکتا درخت DTANGESTAN7
نام سی‌بابل
تخفیف -
قیمت 720,000 تومان
موجود

توضیحات

هیچ توضیحات اضافه ای برای این درخت درج نگردیده است.