انجیر

190,000 تومان
مقاوم به کم آبی بومی عمر طولانی آفتاب دوست پهن برگ اکسیژن ساز قوی سایه دار میوه قرآنی و مقدس میوه پر خاصیت و خوشمزه دیمی باعث بقای حیات وحش نماد باروری و برکت خزان دار

جزئیات درخت