نخل

580,000 تومان
من خرما درخت نخل از گونه درختان میوه هستم، آسوریک در ایران کهن، در جنوب من را مُغ هم صدا می‌کنند و به اسم درخت چهارفصل می‌شناسند چون همیشه سبز هستم. بسیار بسیار قدیمی و نماد جاودانگی و بردباری هستم. برخی من را ملکه‌ی درختان می‌دانند. من با همه‌ی درختان دیگر متفاوت هستم و گونه‌های متنوعی هم دارم اما معروف‌ترین گونه‌ی من در ایران، نخل خرماست.من خرما درخت نخل هستم (آسوریک در ایران کهن) در جنوب من را مُغ هم صدا می‌کنند و به اسم درخت چهارفصل می‌شناسند چون همیشه سبز هستم. بسیار بسیار قدیمی و نماد جاودانگی و بردباری هستم. برخی من را ملکه‌ی درختان می‌دانند.سرزمین اصلی من، نواحی شبه ‌استوایی با میزان بارندگی کم مثل نواحی جنوب ایران است. مثلا استان‌های فارس، خوزستان، بوشهر، هرمزگان، کرمان، یزد، کرمانشاه، ایلام و سیستان و بلوچستان.

جزئیات درخت

هیچ توضیحات اضافه ای برای این درخت درج نگردیده است.