بلوط

920,000 تومان
درختان بلوط در جنگل به صورت گروهی وجود دارند و تا ارتفاع 1000 متر از سطح دریا میرویند. بلوط درختی است با ارتفاع حدود 3تا 4 متر و قطری در حدود سه متر و میوه ای درشت و بیضی شکل که در داخل پیاله ای سخت و استخوانی قرار دارد. برگ های آن خاکستری متمایل به سبز است، عمری به درازای 2000 سال دارد. بلوط ها درختانی همیشه سبز و برگ ریز هستند و برگ هایشان در خزان دیرتر از سایر درختان بر زمین می ا

جزئیات درخت

هیچ توضیحات اضافه ای برای این درخت درج نگردیده است.