زالزالک

480,000 تومان
زالزالک درختچه یا درختانی کوچک به ارتفاع 5 تا 14 متر، با میوه ای خوراکی می باشد. این درختچه دارای شکوفه های پُرپَر زیبا به رنگ سفید یا صورتی و معطر است. درختچه کیالک در دامنه كوه ها و اراضی جنگلی آفتابی در سرتاسر جهان می روید. خار دار بودن و پرپشتی شاخ‌وبرگ این درختان آنها را به گزینه‌ی مناسبی برای کشت در فضای سبز با مصارف زینتی و یا جهت ایجاد مانع و حصار سبز بدل ساخته است. در گذشته اروپائیان این درختان را حامل اصلی باکتری Erwinia تشخیص داده بودند که در گیاهان خانواده‌ی رزاسه شیوع زیادی داشت.

جزئیات درخت

هیچ توضیحات اضافه ای برای این درخت درج نگردیده است.