گز

720,000 تومان
درخت گز که به نام تمر نیز شهرت دارد، خانواده ای از درختچه تا درختانی بلند هستند که با نام علمی Tamarix شناخته می شوند. مشخصه گز شاخه های باریک و بلند می باشد، دارای برگ های ریز و سبز مایل به خاکستری و فلس مانند است.درخت گز، در طول روزهای گرم نمک ترشح می‌کند، فرآیندی که باعث تبخیر آب می‌شود. در طول شب، نمک بر زیر برگ ها رطوبت هوا را جذب می کند در صبح، رطوبت جمع شده تبخیر می شود و نوعی تهویه مطبوع طبیعی ایجاد می کند.

جزئیات درخت

هیچ توضیحات اضافه ای برای این درخت درج نگردیده است.