1. روستاگل
  2. /
  3. کاشتن
  4. /
  5. داغداغان

داغداغان

360,000 تومان
داغداغان درختی برگریز و از گیاهان بومی ایران و مناطق مدیترانه‌ای است. این درخت معمولا در مناطق سنگلاخی و به دور از رطوبت رشد می‌کند و نقش مهمی در آبخیزداری داردبیش از ۶۰ تا ۷۰ گونه از آنها بومی نواحی گرم و نیمه گرم همیشه سبز و بی خزان و منطقه معتدل شمالی گونه های خزان کننده هستند. داغداغان ها درختانی مقاوم هستند و بخصوص به عنوان درختان حاشیه خیابان ها در شهرهای بزرگ نواحی گرم کاشته می شوند.درختی است که به صورت پراکنده و کم، تقریباً دور از ساحل در جنگل‌های شمال ایران می روی.

جزئیات درخت

هیچ توضیحات اضافه ای برای این درخت درج نگردیده است.