زالزالک

920,000 تومان
زالزالک درختچه یا درختانی کوچک به ارتفاع 5 تا 14 متر، با میوه ای خوراکی می باشد. این درختچه دارای شکوفه های پُرپَر زیبا به رنگ سفید یا صورتی و معطر است. درختچه کیالک در دامنه كوه ها و اراضی جنگلی آفتابی در سرتاسر جهان می روید.

جزئیات درخت

هیچ توضیحات اضافه ای برای این درخت درج نگردیده است.