WhatsApp Image 2020 07 28 at 20.55.41 862x600 - رویشگاه ها

جنگل مسگرآباد

 جنگلی وسیع در شرق تهران

گونه ها:

سرو سیمین، انار، زیتون

WhatsApp Image 2020 07 28 at 10.46.13 867x600 - رویشگاه ها

جاده گردشگری جنگل لتیان (لواسان)

این جاده از روستای سبو بزرگ به سمت و در امتداد جنگل لتیان قرار دارد

درختان در سمت چپ و راست راه کاشته شده اند

گونه ها:

توت، اقاقیا، ون، سنجد، بادام، افرا، بلوط

WhatsApp Image 2020 07 28 at 22.19.17 824x600 - رویشگاه ها

بوستان ایران کوچک

بوستانی به نام کودکان 

گونه ها:

توت، افرا، نارون

WhatsApp Image 2020 07 28 at 20.53.37 831x600 - رویشگاه ها

بوستان ساحلی لواسان

این پارک زیبا در کنار رودخانه جاجرود قرار گرفته و نخستین رویشگاه روستاگل است

گونه ها:

توت، اقاقیا، بیدمجنون، بلوط، سرو، افرا، زیتون

WhatsApp Image 2020 07 28 at 21.49.05 899x600 - رویشگاه ها

بوستان البرز زارعی(سبو)

پارکی دنج در منطقه سبو لواسان

گونه ها:

سرو، بیدمجنون، سنجد بلوط

.jpg - رویشگاه ها

بوستان کوهستانی دراک شیراز

واقع در دامنه های زاگرس

گونه ها:

سروشیراز، بلوط و بنه و انجیر 

WhatsApp Image 2020 07 28 at 20.53.03 900x600 - رویشگاه ها

رویشگاه ورجین

رویشگاهی با صفا پای کوه ورجین

گونه ها:

توت، اقاقیا، سرو

123 0215e 898x600 - رویشگاه ها

بوستان خلیج فارس (پامچال)

بزرگترین پارک کشور واقع در تهران منطقه ۱۵

گونه ها:

بیدمجنون، اقاقیا

WhatsApp Image 2020 07 28 at 22.19.18 854x600 - رویشگاه ها

بوستان معلم ( لواسان )

بوستانی کوچک که در روز معلم بنا شد

گونه ها:

اقاقیا

600x400 - رویشگاه ها

بوستان کوهک

بوستانی کوچک در شهر لواسان

گونه ها:

بیدمجنون

فهرست