سبو

سبو
موقعیت رویشگاه

هدیه درخت طرح آ

نام مسئول رویشگاه روستاگل

زمان کاشت بهار ۱۴۰۱

ظرفیت رویشگاه 1000

زمان تقریبی کاشت سند ده روز کاری

گونه های قابل کاشت بلوط - ون - اقاقیا

عکاسی محیطی از سبو

سبو 1
سبو2
سبو3
سبو4

امکانات رویشگاه

مشخصات

آدرس رویشگاه تهران - لواسانات - سبو - خیابان در آسیاب
طرح هدیه درخت طرح آ
گونه ها قابل کشت بلوط - ون - اقاقیا
نام مسئول روستاگل
ظرفیت 1000 درخت
زمان کاش بهار ۱۴۰۱
زمان تقریبی کاشت و سند ده روز کاری

توضیحات

 ظرفیت 100 اصله

رویشگاه سبو طرح آ 

اخبار رویشگاه سبو

گزارش حال درختان

اخبار ویدیویی از رویشگاهها رادنبال کنید(https://roostagol.ir/%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA)در این لینک ...

مشاهده...

موقعیت سبو بروی نقشه

برای مسیریابی ابتدا GPS گوشی خود را روشن کنید و سپس بروی دکمه مسیریابی کلیک کنید