حرا قشم

حرا قشم
موقعیت رویشگاه

همیار جنگل طرح ج

نام مسئول رویشگاه علی پوزن

زمان کاشت بهار ۱۴۰۱

ظرفیت رویشگاه 100

زمان تقریبی کاشت سند یک روز کاری

گونه های قابل کاشت حرا

عکاسی محیطی از حرا قشم

حزت3
حرا4
حرا6

امکانات رویشگاه

مشخصات

آدرس رویشگاه استان هرمزگان - جزیره قشم - روستای گوران - جنگل حرا سرزورزوما
طرح همیار جنگل طرح ج
گونه ها قابل کشت حرا
نام مسئول علی پوزن
ظرفیت 100 درخت
زمان کاش بهار ۱۴۰۱
زمان تقریبی کاشت و سند یک روز کاری

توضیحات

-ظرفیت100 رویشگاه تکمیل است

اخبار رویشگاه حرا قشم

گزارش حال درختان

اخبار ویدیویی از رویشگاهها رادنبال کنید(https://roostagol.ir/%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA)در این لینک ...

مشاهده...

موقعیت حرا قشم بروی نقشه

برای مسیریابی ابتدا GPS گوشی خود را روشن کنید و سپس بروی دکمه مسیریابی کلیک کنید