1. روستا گل
  2. /
  3. رویشگاه ها
  4. /
  5. رویشگاه بوستان البرز زارعی سبو

رویشگاه بوستان البرز زارعی سبو

رویشگاه بوستان البرز زارعی سبو
موقعیت رویشگاه

هدیه درخت طرح آ

نام مسئول رویشگاه روستاگل

زمان کاشت زمستان 1398

ظرفیت رویشگاه 100 اصله

زمان تقریبی کاشت سند ده روز کاری

گونه های قابل کاشت اقاقیا - سرو - چنار - ون

امکانات رویشگاه

مشخصات

آدرس رویشگاه تهران لواسانات سبو بوستان البرز زارعی
طرح هدیه درخت طرح آ
گونه ها قابل کشت اقاقیا - سرو - چنار - ون
نام مسئول روستاگل
ظرفیت 100 اصله درخت
زمان کاش زمستان 1398
زمان تقریبی کاشت و سند ده روز کاری

اخبار رویشگاه رویشگاه بوستان البرز زارعی سبو

در شهریور ماه 1399 بدستور مدیریت منطقه دستور کاشت جایگزین بید مجنون های پارک صادر شد و مقرر شد در آبان ماه 99 به جای آنها چنار کاشته شود

در شهریور ماه ۱۳۹۹ بدستور مدیریت منطقه دستور کاشت جایگزین بیدمجنون های پارک صادر شد و مقرر شد در آبان ماه ۹۹ به جای آنها چنار کاشته شود...

مشاهده...

در مهرماه 99 چمن کاری پارک در دستور کار قرار گرفت عملیات چمن کاری بدست شهرداری لواسان انجام شده باعث مرگ تعداد 14 اصله نهال سرو گردید که در آبان ماه 99 جایگرین خواهند شد

در مهر ماه ۹۹ چمن کاری پارک در دستور کار قرار گرفت، عملیات چمن کاری که بدست شهرداری لواسان انجام شده باعث مرگ تعداد ۱۴ اصله نهال سرو گردید ک...

مشاهده...

گزارش حال درختان

اخبار ویدیویی از رویشگاهها رادنبال کنید(https://roostagol.ir/%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA)در این لینک ...

مشاهده...

موقعیت رویشگاه بوستان البرز زارعی سبو بروی نقشه

برای مسیریابی ابتدا GPS گوشی خود را روشن کنید و سپس بروی دکمه مسیریابی کلیک کنید