1. روستا گل
  2. /
  3. رویشگاه ها
  4. /
  5. رویشگاه بوستان معلم لواسان

رویشگاه بوستان معلم لواسان

رویشگاه بوستان معلم لواسان
موقعیت رویشگاه

هدیه درخت طرح آ

نام مسئول رویشگاه روستاگل

زمان کاشت اردیبهشت 1399

ظرفیت رویشگاه 60

زمان تقریبی کاشت سند ده روز کاری

گونه های قابل کاشت ون - نارون - اقاقیا - بلوط

عکاسی محیطی از رویشگاه بوستان معلم لواسان

معلم1
معلم2
معلم3
معلم4
معلم5

امکانات رویشگاه

مشخصات

آدرس رویشگاه تهران لواسانات خیابان توانا
طرح هدیه درخت طرح آ
گونه ها قابل کشت ون - نارون - اقاقیا - بلوط
نام مسئول روستاگل
ظرفیت 60 درخت
زمان کاش اردیبهشت 1399
زمان تقریبی کاشت و سند ده روز کاری

توضیحات

بوستان معلم ( لواسان ) طرح آ

اخبار رویشگاه رویشگاه بوستان معلم لواسان

گزارش حال درختان

اخبار ویدیویی از رویشگاهها رادنبال کنید(https://roostagol.ir/%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA)در این لینک ...

مشاهده...

موقعیت رویشگاه بوستان معلم لواسان بروی نقشه

برای مسیریابی ابتدا GPS گوشی خود را روشن کنید و سپس بروی دکمه مسیریابی کلیک کنید