1. روستا گل
  2. /
  3. رویشگاه ها
  4. /
  5. رویشگاه خوزستان

رویشگاه خوزستان

رویشگاه خوزستان

کد یکتا رویشگاه KHO

روستای سبز طرح ب

نام مسئول رویشگاه سید مالک موسوی

زمان کاشت زمستان 1399

ظرفیت رویشگاه 10000 اصله

زمان تقریبی کاشت سند سه الی چهار روز کاری

گونه های قابل کاشت حنا - گل کاغذی - نارنج - انار انجیر -پرتقال - لیمو - سپستان - کنار - توت

امکانات رویشگاه

مشخصات

آدرس رویشگاه روستاهای منطقه شمالی استان خوزستان
طرح روستای سبز طرح ب
گونه ها قابل کشت حنا - گل کاغذی - نارنج - انار انجیر -پرتقال - لیمو - سپستان - کنار - توت
نام مسئول سید مالک موسوی
ظرفیت 10000 اصله درخت
زمان کاش زمستان 1399
زمان تقریبی کاشت و سند سه الی چهار روز کاری

توضیحات

-

درختان رویشگاه خوزستان

موقعیت رویشگاه خوزستان بروی نقشه

برای مسیریابی ابتدا GPS گوشی خود را روشن کنید و سپس بروی دکمه مسیریابی کلیک کنید