1. روستا گل
  2. /
  3. رویشگاه ها
  4. /
  5. رویشگاه خوزستان

رویشگاه خوزستان

رویشگاه خوزستان
موقعیت رویشگاه

روستای سبز طرح ب

نام مسئول رویشگاه مالک موسوی (انجمن دوستداران طبیعت دشت بزرگ)

زمان کاشت زمستان 1399

ظرفیت رویشگاه 10000 اصله

زمان تقریبی کاشت سند یک روز کاری

گونه های قابل کاشت حنا - گل کاغذی - نارنج - انار - انجیر -پرتقال - لیمو - سپستان - کُنار - توت- برهان - ختمی - شاهتوت - زیتون -

عکاسی محیطی از رویشگاه خوزستان

آبادان

امکانات رویشگاه

مشخصات

آدرس رویشگاه روستاهای منطقه شمالی استان خوزستان و رویشگاه آبادان
طرح روستای سبز طرح ب
گونه ها قابل کشت حنا - گل کاغذی - نارنج - انار - انجیر -پرتقال - لیمو - سپستان - کُنار - توت- برهان - ختمی - شاهتوت - زیتون -
نام مسئول مالک موسوی (انجمن دوستداران طبیعت دشت بزرگ)
ظرفیت 10000 اصله درخت
زمان کاش زمستان 1399
زمان تقریبی کاشت و سند یک روز کاری

توضیحات

توسعه در این رویشگاه ادامه دارد.

دوست داران محیط زیست دشت بزرگ

اخبار رویشگاه رویشگاه خوزستان

گزارش حال درختان

اخبار ویدیویی از رویشگاهها رادنبال کنید(https://roostagol.ir/%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA)در این لینک ...

مشاهده...

موقعیت رویشگاه خوزستان بروی نقشه

برای مسیریابی ابتدا GPS گوشی خود را روشن کنید و سپس بروی دکمه مسیریابی کلیک کنید