1. روستا گل
  2. /
  3. رویشگاه ها
  4. /
  5. رویشگاه خوزستان

رویشگاه خوزستان

رویشگاه خوزستان
موقعیت رویشگاه

روستای سبز طرح ب

نام مسئول رویشگاه مالک موسوی (انجمن دوستداران طبیعت دشت بزرگ)

زمان کاشت زمستان 1399

ظرفیت رویشگاه 10000 اصله

زمان تقریبی کاشت سند سه الی چهار روز کاری

گونه های قابل کاشت حنا - گل کاغذی - نارنج - انار - انجیر -پرتقال - لیمو - سپستان - کُنار - توت- برهان - ختمی - شاهتوت - زیتون -

عکاسی محیطی از رویشگاه خوزستان

آبادان

امکانات رویشگاه

مشخصات

آدرس رویشگاه روستاهای منطقه شمالی استان خوزستان و رویشگاه آبادان
طرح روستای سبز طرح ب
گونه ها قابل کشت حنا - گل کاغذی - نارنج - انار - انجیر -پرتقال - لیمو - سپستان - کُنار - توت- برهان - ختمی - شاهتوت - زیتون -
نام مسئول مالک موسوی (انجمن دوستداران طبیعت دشت بزرگ)
ظرفیت 10000 اصله درخت
زمان کاش زمستان 1399
زمان تقریبی کاشت و سند سه الی چهار روز کاری

توضیحات

-

موقعیت رویشگاه خوزستان بروی نقشه

برای مسیریابی ابتدا GPS گوشی خود را روشن کنید و سپس بروی دکمه مسیریابی کلیک کنید