1. روستا گل
  2. /
  3. رویشگاه ها
  4. /
  5. ماهدشت البرز

ماهدشت البرز

ماهدشت البرز
موقعیت رویشگاه

روستای سبز طرح ب

نام مسئول رویشگاه سعید معدندار

زمان کاشت بهار ۱۴۰۱

ظرفیت رویشگاه ۱۵۰ اصله

زمان تقریبی کاشت سند سه الی چهار روز کاری

گونه های قابل کاشت ارغوان - دغدغک

امکانات رویشگاه

مشخصات

آدرس رویشگاه ماهدشت - مجتمع فرهنگیان میلاد
طرح روستای سبز طرح ب
گونه ها قابل کشت ارغوان - دغدغک
نام مسئول سعید معدندار
ظرفیت ۱۵۰ اصله درخت
زمان کاش بهار ۱۴۰۱
زمان تقریبی کاشت و سند سه الی چهار روز کاری

توضیحات

هیچ توضیحات برای این درخت درج نگردیده است

درختان ماهدشت البرز

موقعیت ماهدشت البرز بروی نقشه

برای مسیریابی ابتدا GPS گوشی خود را روشن کنید و سپس بروی دکمه مسیریابی کلیک کنید