1. روستا گل
  2. /
  3. رویشگاه ها
  4. /
  5. ماهدشت البرز

ماهدشت البرز

ماهدشت البرز
موقعیت رویشگاه

روستای سبز طرح ب

نام مسئول رویشگاه سعید معدندار

زمان کاشت بهار ۱۴۰۱

ظرفیت رویشگاه ۱۵۰ اصله

زمان تقریبی کاشت سند سه الی چهار روز کاری

گونه های قابل کاشت ارغوان - دغدغک

امکانات رویشگاه

مشخصات

آدرس رویشگاه ماهدشت - مجتمع فرهنگیان میلاد
طرح روستای سبز طرح ب
گونه ها قابل کشت ارغوان - دغدغک
نام مسئول سعید معدندار
ظرفیت ۱۵۰ اصله درخت
زمان کاش بهار ۱۴۰۱
زمان تقریبی کاشت و سند سه الی چهار روز کاری

توضیحات

هیچ توضیحات برای این درخت درج نگردیده است

موقعیت ماهدشت البرز بروی نقشه

برای مسیریابی ابتدا GPS گوشی خود را روشن کنید و سپس بروی دکمه مسیریابی کلیک کنید