برهان - درختان - بابا منیر

برهان

کد یکتا درخت KHO11

190,000 تومان
درختی همیشه سبز ،سایه دار و برگ ریز، بومی مناطق گرمسیر

جزئیات درخت

مشخصات

کد یکتا درخت KHO11
نام برهان
تخفیف -
قیمت 190,000 تومان
موجود

توضیحات

هیچ توضیحات اضافه ای برای این درخت درج نگردیده است.