سپستان - درختان - بابا منیر

سپستان

کد یکتا درخت KHO10

190,000 تومان
سنگ پستان، لیمه، بومی جنوب ایران، مقاوم، اکسیژن ساز، میوه دار، سازگاری باخاک و مقاومت در برابرآفت، همیشه سبز، پهن برگ، زیبا، گلدار، همیشه سبز، خواص دارویی فراوان

جزئیات درخت

مشخصات

کد یکتا درخت KHO10
نام سپستان
تخفیف -
قیمت 190,000 تومان
موجود

توضیحات

هیچ توضیحات اضافه ای برای این درخت درج نگردیده است.